10
URBANISTINIŲ
GAIRIŲ
KAUNO
NAUJAMIESČIUI

1
GENIUS LOCI

Saugoti unikalų egzistuojantį identitetą neapkraunant naujais hyper aktyviais sunkiasvoriais antikūniais. Spontaniškumas ir autentiškumas – svarbu neprarasti. Ką galima išsaugoti kiemuose? Kompaktiškumas ir kaimas mieste.
KODĖL?

Vietos dvasios išsaugojimas – tai garantas neprarasti ilgalaikės vertės.

Vietos dvasia Kauną skiria nuo kitų pasaulio miestų, tai tęsia vietos gyvenimo įpročius ir kuria unikalų vietos charakterį. Esmė slypi už reprezentatyvių fasadų

KĄ SIŪLOME?

Puoselėti kraštovaizdžio ir funkcijų įvairovę.

Reikia atsisukti į kvartalų vidų – vidus ne mažiau vertingas už išorę (gatvių užstatymą). Vidus pripildo išorę ir leidžia jai egzistuoti (gatvių užstatymas egzistuoja kvartalų vidaus dėka).

Apleistų statinių regeneravimas ne griaunant juos, bet remontuojant ar rekonstruojant.

Kvartalų vidinių erdvių mastelis kaip etalonas – trūkstami užpildai turi būti atliekami nestambinant tūrių.

Galima paryškinti kvartalų siluetų turtingumą ir savitumą vystant kvartalus. 

Funkcijų persipynimas įvairiuose aukščiuose praturtina erdvę, vertikalus planavimas turi būti pilnai išnaudojamas.

Formuoti gamtinę įvairovę.

2
BENDRUOMENIŲ
ĮGALINIMAS

Vietos dvasios išsaugojimas – tai garantas neprarasti ilgalaikės vertės.

Vietos dvasia Kauną skiria nuo kitų pasaulio miestų, tai tęsia vietos gyvenimo įpročius ir kuria unikalų vietos charakterį.

Esmė slypi už reprezentatyvių fasadų.

Puoselėti kraštovaizdžio ir funkcijų įvairovę.

Reikia atsisukti į kvartalų vidų – vidus ne mažiau vertingas už išorę (gatvių užstatymą). Vidus pripildo išorę ir leidžia jai egzistuoti (gatvių užstatymas egzistuoja kvartalų vidaus dėka).

Apleistų statinių regeneravimas ne griaunant juos, bet remontuojant ar rekonstruojant.

Kvartalų vidinių erdvių mastelis kaip etalonas – trūkstami užpildai turi būti atliekami nestambinant tūrių.

Galima paryškinti kvartalų siluetų turtingumą ir savitumą vystant kvartalus. 

Funkcijų persipynimas įvairiuose aukščiuose praturtina erdvę, vertikalus planavimas turi būti pilnai išnaudojamas.

Formuoti gamtinę įvairovę.

3
VARTAI 
Į ir IŠ
MIESTO

 
Saugoti unikalų egzistuojantį identitetą neapkraunant naujais hyper aktyviais sunkiasvoriais antikūniais. Spontaniškumas ir autentiškumas – svarbu neprarasti. Ką galima išsaugoti kiemuose? Kompaktiškumas ir kaimas mieste.
KODĖL?

Mieste gyventojus sudaro ne tik žmonės, bet ir kitos gyvybės formos: augalija, gyvūnija. Šios gyvybės formos atlieka itin svarbų vaidmenį, kadangi gamtoje natūraliai susiformavę procesai yra efektyvūs, tvarūs, paprasti ir gali padėti miestams kovojant su iškylančiomis problemomis: karščio bangomis, potvyniais, sausromis, oro ir vandens tarša, klimato kaita ir kitomis. Tačiau Naujamiesčio teritorija patenka į nepakankamo geoekologinio kompensavimo zoną, joje neužtikrinama biologinė įvairovė, skurdi miesto žalioji ir mėlynoji infrastruktūra, fragmentuoti žali skverai, parkai, gatvės nesudaro vientisos ekologinės struktūros. Tokioje aplinkoje minėtiems natūraliems procesams vykti sunku, todėl šiuo metu negalime pasinaudoti jų teikiamais privalumais, o žvelgiant į klimato kaitos realijas, tą padaryti vertėtų

Kurti nenutrūkstančio gamtinio karkaso Naujamiesčio teritorijoje sistemą, žaliosiomis jungtimis susiejant egzistuojančius gamtinio karkaso elementus (Nemuną, šlaitą, medžių alėjas, kiemus) ir naujai siūlomus gamtinius elementus. Žaliuosius koridorius formuoti kokybiškais želdiniais gatvėse ir ant stogų (pvz., Akropolio stogo apželdinimas). 

Kokybiški želdiniai yra neatsiejama viešųjų erdvių dalis, todėl žaliosios jungtys pasitarnautų ir kuriant neutrūkstantį žalių viešųjų erdvių tinklą apjungiant egzistuojančias aikštes, alėjas, kiemus ir pėsčiųjų gatves (Laisvės alėja, Gedimino, Maironio, Daukanto, Mickevičiaus g.) į vientisą funkciškai gyvybingą sistemą.

Gyvybė neatsiejama nuo vandens, todėl siūlome Naujamiestyje sukurti ir plėtoti tvarią lietaus vandens surinkimo ir panaudojimo sistemą. Priartinti Nemuną prie miesto, atidengti ir integruoti Girstupio upelį į Naujamiesčio struktūrą. 

Įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus, siekti antropogeninės ir gamtinės aplinkos balanso, biologinės įvairovės plėtros.

Įgyvendinti taktinio urbanizmo iniciatyvas, skatinti gerąsias bendruomenių iniciatyvas.

KĄ SIŪLOME?
3+